Privacy – disclaimer

Privacy

Uw privacy is voor ons heel belangrijk. Op deze pagina lichten wij je in hoe wij je gegevens verwerken. Scheldevallei NV is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die ingevuld zijn via de website Scheldevallei.be. Dit gebeurt conform de nieuwe GDPR-regelgeving die in voege is getreden vanaf 25 mei 2018. De volledige verordening kan je hier nalezen en downloaden.

Onze contactgegevens kan je onderaan deze pagina lezen. 

We maken gebruik van Cookies, onderaan de pagina lees je er meer over.

Persoonsgegevens die we bewaren en verwerken

Bij inschrijving op de nieuwsbrief vragen wij je mailadres. Het bewaren van je persoonsgegevens van de nieuwsbrief gebeurt op de servers van Mailchimp. Dit volledig conform de GDPR-regelgeving. Lees hier onze overeenkomst met Mailchimp.

Mail je ons via een van de contactformulieren of via een reserveringsformulier dan zijn de ingevulde gegevens bewaard in het mailprogramma van de medewerkers van Scheldevallei NV. Hiervoor werken ze met de professionele versie van Gmail. 

Wij hebben niet de bedoeling om gegevens te verzamelen van min 16-jarigen, indien ze geen toestemming hebben van hun ouders. Doch wij kunnen op geen enkele manier controle uitoefenen of een min 16-jarige zijn mailadres ingeeft op onze website. Mocht dit het geval zijn, mail de verantwoordelijke (contactgegevens onderaan) en dan verwijderen wij die persoonsgegevens.

Gebruik van je persoonsgegevens en waarom

Ben je ingeschreven in de nieuwsbrief dan gebruiken we je mailadres om de nieuwsbrief te versturen. Dit gebeurt via Mailchimp. Zij houden statistieken bij wie de mail geopend en/of geklikt heeft, datum en wijze van in- of uitschrijving.

Heb je een mail gestuurd via een van de formulieren of gewoon rechtstreeks naar ons mailadres dan gebruiken wij deze gegevens om je een antwoord te mailen. 

Doorgeven van je persoonsgegevens aan derden

Je mailadres, ingeschreven op de nieuwsbrief, zal nooit worden doorgegeven of verkocht aan derden. Met Mailchimp hebben wij een overeenkomst dat ons de garantie heeft dat je gegevens op onze mailinglijst vertrouwelijk zijn en niet kunnen doorgegeven of verkocht worden.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Ben je ingeschreven op de nieuwsbrief dan blijven je gegevens op de mailinglijst zolang je ingeschreven bent. Heb je zich uitgeschreven op de nieuwsbrief via het geautomatiseerde systeem dan blijven je gegevens 5 jaar bewaard op de server van Mailchimp.  

Heb je zich uitgeschreven uit de nieuwsbrief, dan zijn je gegevens automatisch vernietigd.

Heb je een mail gestuurd naar ons, via het een van onze online formulieren of rechtstreeks naar ons mailadres. Dan blijft je mail bewaard op de server van Gmail voor minstens 5 jaar. Dit hebben we nodig om eerdere vragen/opmerkingen van jou te kunnen opzoeken en zo een adequaat antwoord te geven. Of om te bewijzen dat je zich op een manuele manier heeft in- of uitgeschreven uit de nieuwsbrief.

Je gegevens aanpassen, verwijderen en opvragen

Uitschrijven uit het bestand van de nieuwsbrief kan heel eenvoudig op de volgende pagina of onderaan elke nieuwsbrief via een uitschrijflink.

Via de contactgegevens onderaan deze pagina kan je vragen om je gegevens aan te passen in onze database of te verwijderen. Je kan ook navragen over welke gegevens van je beschikken. Om op deze vragen te kunnen beantwoorden hebben wij alleen je mailadres nodig. 

Je gegevens zijn goed beveiligd

Wij beschermen je gegevens zoals een goede huisvader met dubbele login en uitgeschreven veiligheidsprocedures naar het personeel toe. Loopt er toch iets mis met deze beveiliging dan volgen we de voorgeschreven procedures opgelegd door de GDPR-verordening. Heb je de indruk dat je gegevens niet goed zijn beveiligd dan kan je vragen om je gegevens bij ons te schrappen. Dat is mogelijk door een simpele aanvraag via onderstaande contactgegevens.

De verantwoordelijke contacteren

Contactgegevens van Scheldevallei NV, vind je hier.
Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine – tel. 055 31 12 40
BTW BE 0406.041.307

Let op!

  • Aanvraag voor wijziging of verwijdering van een mailadres moet steeds gebeuren met als afzender het betreffende mailadres, want dit is het enige unieke gegeven waarover we beschikken. Aanvragen voor wijziging of verwijdering van een mailadres per mail worden binnen de 3 werkdagen verwerkt. Dezelfde procedure voor het opvragen van persoonsgegevens waarover wij beschikken. De verwerking van zo’n aanvraag gebeurt binnen de 5 werkdagen.
  • Telefonische aanvragen worden niet aangenomen. Telefonisch kan er alleen algemene informatie worden opgevraagd of een afspraak gemaakt indien vereist.
  • Aanvragen per brievenpost moeten gestaafd worden door een bevestiging per mail, door ons verstuurd naar het betreffende adres en door u herbevestigd. Daardoor zal de verwerking minstens 10 werkdagen in beslag nemen. 

Klachten

Ben je, na ons gecontacteerd te hebben, de mening toegedaan dat wij je gegevens niet op een correcte manier hebben beveiligd, gebruikt of verwerkt, dan kan je een klacht indienen bij het CBPL (Privacycommissie) in België.

Gebruik van “cookies”

Soms zal de Scheldevallei NV-website gebruik maken van zogenaamde “cookies”, dit zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt alleen maar gebruikt om statistieken bij te houden van het aantal bezoeken (Google Analytics). U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Copyright – Disclaimer

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Scheldevallei NV kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten.
U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Scheldevallei NV. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Scheldevallei NV verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring. Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.

Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door Scheldevallei NV .
U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de Scheldevallei NV-websites. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van Scheldevallei NV-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de Scheldevallei NV. U kunt uw verzoek sturen naar de webmaster van de site waar u een link naar wilt leggen.

Links naar websites beheerd door derden.
De Scheldevallei NV-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Scheldevallei NV controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Scheldevallei NV en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Scheldevallei NV de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

Aansprakelijkheid van Scheldevallei NV.
De informatie op de Scheldevallei NV-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Scheldevallei NV streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan de Scheldevallei NV hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.